1.       Definities

Product: dit zijn de artikelen die in de webshop van CanisLuFa worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: diepvriesproducten, snacks, hondenbrokken, leibanden…


Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier één of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2.       Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestelling tussen CanisLuFa en de koper.

2.2. CanisLuFa heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

3.       Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in euro en inclusief BTW.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijden aangepast worden. CanisLuFa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4.       Bestelling

4.1. De producten worden bij voorkeur besteld via de webshop. Pas wanneer het volledige bedrag volstort is op rekening van CanisLuFa wordt de bestelling klaargemaakt hetzij voor afhaling hetzij voor levering.

4.2. Bij de laatste fase van de bestelprocedure (het moment dat de koper beslist te bestellen) gaat u met CanisLuFa een koopovereenkomst aan.

4.3. CanisLuFa behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te voeren. De koper zal hierover een email ontvangen van CanisLuFa. Uiteraard worden de eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

4.4. CanisLuFa streeft er naar om alle artikelen in de webshop op voorraad te hebben. Echter is dit niet altijd mogelijk. Deze artikelen kunnen steeds besteld worden en de koper wordt via email op de hoogte gebracht wanneer de betreffende artikelen terug beschikbaar zullen zijn. De koper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien de beschikbaarheidstermijn de redelijke termijn overschrijdt (> 1 maand).

5.       Betaling

CanisLuFa biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen (deze vindt u terug bij het afhandelen van uw bestelling in een keuzemenu). De betaling gebeurt vooraf aan de afhaling/levering. CanisLuFa gaat pas over tot afgifte van de bestelde goederen wanneer de betaling daarvoor volledig en correct is gebeurd.

6.       Afhalings-/leveringsvoorwaarden en annulatie

Het riscio wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de overdracht van de goederen.

De koper heeft het recht om van de koop af te zien zo lang de bestelling niet “klaar voor afhaling/levering” is. De bestelling kan worden afgehaald in de winkel - 's Gravenstraat 95, 9810 Nazareth - tijdens de normale openingsuren.  
Bij een bestelling “klaar voor afhaling” behouden wij ons het recht als deze bestelling niet wordt afgehaald binnen de 14 kalenderdagen de bestelling te annuleren zonder terugbetaling.

Indien de koper kiest voor levering aan huis geldt het adres dat de koper aan CanisLuFa kenbaar heeft gemaakt.

CanisLuFa levert diepvriesproducten aan huis met een geconditioneerd voertuig (de vriesketen wordt niet onderbroken zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft). Wij hanteren hiervoor een vaste leveringsdag op zaterdag tussen 09.00u – 18.00u. Alle bestellingen die geplaatst worden voor donderdag 23.59u worden de eerstvolgende zaterdag uitgeleverd. Indien deze zaterdag een feestdag is zal de levering plaatsvinden op vrijdagavond tussen 18.00u – 21.00u.
De optie levering aan huis door CanisLuFa zal enkel mogelijk zijn voor gemeenten welke vermeld staan in de bijlage van de leveringsmogelijkheden. Indien de koper op het moment van levering niet thuis is zal hij hiervan verwittigd worden dmv een briefje in de brievenbus met daarop het tijdstip dat de goederen werden aangeboden. De goederen worden geen tweede maal aangeboden en dienen dan door de koper zelf afgehaald te worden in de winkel tijdens de openingsuren. De aangerekende vervoerskosten kunnen hier in geen geval teruggevorderd worden door de koper. De status van de bestelling zal dan gewijzigd worden naar “klaar voor afhaling”. Bovendien behouden wij ons het recht als deze bestelling niet wordt afgehaald binnen de 14 kalenderdagen de bestelling te annuleren zonder terugbetaling.

Niet-diepvriesvoeding kan ook verstuurd worden via BPost/DPD.

Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding geeft de koper geen recht op schadevergoeding

Indien er zich een annulatie voordoet omwille van onze fout, storten wij het volledig bedrag terug aan de koper.

7.       Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail of contactformulier) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Wij kunnen de praktische kant van de retour voor u regelen, wat goedkoper kan uitkomen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Het recht van retour geldt niet voor diepvriesvoeding.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, exclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door CanisLuFa, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

 8.       Garantie

CanisLuFa hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

9.       Aansprakelijkheid

9.1. De koper zelf is verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

9.2. CanisLuFa kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het eventuele gebruik van onze artikelen of andere indirecte schade. De koper zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de koper van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wenst te maken dient hij dit binnen de maand na het voordoen van de vermeende fout van CanisLuFa te melden via aangetekend schrijven, dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van CanisLuFa is steeds beperkt tot het bedrag van de desbetreffende bestelling.

9.3. CanisLuFa is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

10.   Privacy

De gegevens die u invult op onze website dienen enkel om bestellingen af te handelen en worden nooit zonder uw voorafgaandelijke toestemming aan derden doorgegeven. U kan zich steeds eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrieven.

11.   Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot CanisLuFa. U kan ons contacteren via info@canislufa.be.   Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

12.   Copyright

Niets van de website van CanisLuFa mag zonder toestemming van CanisLuFa vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

13.    Bedrijfsgegevens

CanisLuFa BV

's Gravenstraat 95

9810 Nazareth

Ondernemingsnummer: BE 0670.423.121

Volg ons op Facebook